úvod > reference > Pražská energetika

EngageOne

Pražská energetika

Skupina PRE je se svými cca 680 000 odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice. V současné době zaměstnává 1 450 zaměstnanců; pro své zákazníky distribuovala v roce 2016 cca 6,2 TWh elektřiny.

Před zhruba 5 lety klient řešil potřebu interaktivního tiskového řešení pro tvorbu, tisk a kompletaci dokumentů ve velkém objemu.

Všechny tiskové potřeby od doby zadání až po současnost úspěšně pokrývají technologie Pitney Bowes s tiskovým systémem Engage One. Toto řešení umožňuje vytvářet dokumenty podle předpřipravených šablon, personalizaci a automatickou editaci dokumentů na základě předdefinovaných pravidel. Velkou předností je i jeho přímá vazba na klientské a další datové zdroje PRE.  Veškerá komunikace je tak centralizovaná a standardizovaná, přitom ale přitom plně personalizovaná a individuální, distribuované různými distribučními kanály. Komunikace se zákazníkem má tak vždy relevantní formu i obsah.

www.pre.cz